Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 28-10-2020: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ (Lc 6, 12-19)

Lên đầu trang