Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 27-10-2020: thứ Ba tuần 30 mùa Thường niên (Lc 13, 18-21)

Lên đầu trang