Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 26-10-2020: thứ Hai tuần 30 mùa Thường niên (Lc 13, 10-17)

Lên đầu trang