Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 25-10-2020: Chúa nhật 30 mùa Thường niên (Mt 22, 34-40)

Lên đầu trang