Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 24-4-2022: Chúa nhật 2 Phục sinh (Ga 20, 19-31)

Lên đầu trang