Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 24-1-2022: Thứ Hai tuần 3 mùa Thường niên (Mc 3, 22-30)

Lên đầu trang