Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 23-4-2022: Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh (Mc 16, 9-15)

Lên đầu trang