Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 23-10-2020: thứ Sáu tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 54-59)

Lên đầu trang