Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 22-10-2020: thứ Năm tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 49-53)

Lên đầu trang