Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 21-10-2020: thứ Tư tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 39-48)

Lên đầu trang