Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 20-10-2020: thứ Ba tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 35-38)

Lên đầu trang