Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 19-10-2020: thứ Hai tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 13-21)

Lên đầu trang