Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 18-10-2020: Chúa nhật 29 mùa Thường niên - Khánh nhật Truyền giáo (Mt 22, 15-21)

Lên đầu trang