Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 18-1-2022: Thứ Ba tuần 2 mùa Thường niên (Mc 2, 23-28)

Lên đầu trang