Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 17-10-2020: thứ Bảy tuần 28 mùa Thường niên (Lc 12, 8-12)

Lên đầu trang