Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 16-9-2020: thứ Tư tuần 24 mùa Thường niên (Lc 7, 31-35)

Lên đầu trang