Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 16-10-2020: thứ Sáu tuần 28 mùa Thường niên (Lc 12, 1-7)

Lên đầu trang