Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 16-1-2021: Thứ Bảy tuần 1 mùa Thường niên (Mc 2, 13-17)

Lên đầu trang