Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 15-10-2020: thứ Năm tuần 28 mùa Thường niên (Lc 11, 47-54)

Lên đầu trang