Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 15-1-2022: Thứ Bảy tuần 1 mùa Thường niên (Mc 2, 13-17)

Lên đầu trang