Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 13-1-2021: Thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên (Mc 1, 29-39)

Lên đầu trang