Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 12-1-2022: Thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên (Mc 1, 29-39)

Lên đầu trang