Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 11-10-2020: Chúa nhật 28 mùa Thường niên (Mt 22, 1-14)

Lên đầu trang