Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 09-10-2020: thứ Sáu tuần 27 mùa Thường niên (Lc 11, 15-26)

Lên đầu trang