Được sinh ra từ trên - Thứ Hai tuần 2 Phục sinh (Ga 3, 1-8)

Lên đầu trang