Được đem đi, bị bỏ lại - Thứ Sáu tuần 32 mùa Thường niên (Lc 17, 26-37)

Lên đầu trang