Đừng nhổ cỏ lùng - Thứ Bảy tuần 16 mùa Thường niên (Mt 13, 24-30)

Lên đầu trang