Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chủ sự Chặng đàng Thánh Giá tại Colosseum, Rôma 6-4-2012

Lên đầu trang