Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở nhà thờ Mai Khôi thuộc TGP Sài Gòn

Lên đầu trang