Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn chúc tết Canh Dần 2010

Lên đầu trang