ĐTGM Marek Zalewski ngỏ lời với cộng đoàn hành hương Đức Mẹ Tàpao 13.12.2019

Lên đầu trang