ĐTGM Marek Zalewski chúc mừng Đức tân Giám mục chính tòa Phan Thiết

Lên đầu trang