ĐTGM Giuse Nguyễn Năng làm phép Dầu | Lễ Truyền Dầu 28-3-2024

Lên đầu trang