ĐTGM Giuse Nguyễn Năng khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 cấp Giáo phận

Lên đầu trang