ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giảng trong Thánh lễ nhận Giáo phận Phan Thiết của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Lên đầu trang