ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đến Hạt Phú Thọ nhân dịp Tất Niên (năm Kỷ Hợi)


Lên đầu trang