ĐTGM Giuse Nguyễn Năng cử hành nghi thức rửa chân trong thánh lễ Tiệc Ly 2024

Lên đầu trang