ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chúc các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 09-8-2020


Lên đầu trang