ĐTC Phanxicô cử hành lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium

Lên đầu trang