ĐTC chủ lễ mừng Sinh Nhật 90 của ĐHY Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, 07.12.2017

Lên đầu trang