Điều Răn Đứng Đầu - Thứ Sáu tuần 3 mùa Chay (Mc 12, 28b-34)

Lên đầu trang