Điều không được phép làm - Thứ Bảy tuần 22 mùa Thường niên (Lc 6, 1-5)

Lên đầu trang