ĐHY GB Phạm Minh Mẫn giảng lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Đại học Long Beach, Hoa Kỳ

Lên đầu trang