ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuyết trình "Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ" trong Khóa Thường Huấn cho các nữ tu

Lên đầu trang