ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuyết trình "Sứ vụ tông đồ trong Kinh Thánh" trong Khóa Thường Huấn cho các nữ tu

Lên đầu trang