ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuyết trình "Làm việc Tông đồ với Hội Thánh" trong Khóa Thường Huấn cho các nữ tu

Lên đầu trang