Để khỏi làm cớ sa ngã - Thứ Hai tuần 19 mùa Thường niên (Mt 17, 22-27)

Lên đầu trang