Đáp ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 - Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Lên đầu trang