Đáp ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6 - Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ

Lên đầu trang