Đáp ca: Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 - CN XIV TN năm B

Lên đầu trang